adverteren 3

Aanleveren materiaal

De prijzen dienen te worden begrepen mits levering door de klant van het volledige materiaal en exclusief BTW. Wij aanvaarden enkel betalingen in EURO. Om kleurnuances te vermijden is het raadzaam een geijkte kleurproef mee te sturen.

1/1 pagina

1/2 pagina

1/4 pagina

1/4 pagina

1/6 pagina

1/3 pagina horizontaal

1/3 pagina verticaal