Christiaan Vogelaar over verzamelen voor Museum De Lakenhal

Verzamelen voor een museum, hoe gaat dat? Christiaan Vogelaar, conservator oude schilderkunst van het Leidse Museum De Lakenhal, doet het al dertig jaar. Zijn visie beschouwt hij als complementair verzamelen, en staat in tegenstelling tot encyclopedisch, alles omvattend verzamelen, iets waar sommige particuliere verzamelaars naar streven.