Evelien Campfens

Een kwestie van erfgoed of eigendom

Een kwestie van erfgoed of eigendom

 

In Nederland wordt de koper in de kunsthandel vanouds goed beschermd. Maar ontwikkelingen in de wereld, in Europa en nu ook in Nederland, maken het voor collectioneurs en de kunsthandel noodzakelijker meer proactief onderzoek te doen naar de herkomst van hun verzameling. Een gesprek met dr. Evelien Campfens, die promoveerde op het onderwerp en musea en de handel hierover adviseert. “De problematiek is gelaagd: in sommige zaken kun je niet spreken van één absolute eigenaar en spelen er meerdere gerechtvaardigde belangen.”