Henk Helmantel

Al bijna een halve eeuw woont en werkt de schilder Henk Helmantel met zijn vrouw Babs in Westeremden, een klein terpdorp midden in de eindeloze weilanden net boven de stad Groningen. Hij herbouwde de pastorieboerderij die uitkijkt op een 13e-eeuwse kerk met rondom eeuwenoude grafzerken. COLLECT keek binnen in het huis, het atelier en het museum van Helmantel.