Lachen om schilderijen uit de Gouden Eeuw

Genretaferelen, zeventiende-eeuwse voorstellingen uit het alledaagse leven, behoren tot de meest geliefde kunst uit de Gouden eeuw. Lange tijd werd dan ook aangenomen dat deze schilderijen het echte leven weergaven. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw bleek dat toch niet helemaal waar te zijn: genreschilders manipuleerden de werkelijkheid om, zo was de gedachte, op een versluierde manier een moraal over te brengen: tot lering en vermaak Uit zeventiende-eeuwse teksten over kunst blijkt dat een groot deel van de genrevoorstellingen ons doelbewust wil laten lachen. Het Frans Hals Museum in Haarlem heeft daar nu een tentoonstelling aan gewijd.