Slow Fashion

Tot aan het begin van de negentiende eeuw was hergebruik en creatief omgaan met bestaande mode-items heel gewoon, vooral dan in de hogere klasse. In Dordrecht is de komende maanden een tentoonstelling te zien over deze vroegere versie van ‘Slow fashion’.