Henrik Hanstein blikt vooruit

Het in 1845 opgerichte Kunsthaus Lempertz, tegenwoordig gevestigd in Keulen, is een van oudste veilinghuizen van Europa en het grootste van Duitsland, met gemiddeld twintig veilingen per jaar. Sinds 1976 wordt het geleid door Henrik Hanstein, eveneens voorzitter van de European Federation of Auctioneers (EFA). Speciaal voor COLLECT blikt hij terug op het afgelopen jaar en kijkt hij in de toekomst.

TEKST: Gilles Bechet

Hoe was de balans van 2023?

“Het was een uitstekend jaar, met mooie veilingen en enkele uitzonderlijke stukken. Onze omzet bedroeg 60,3 miljoen euro, bijna 10 miljoen meer dan het jaar ervoor. Dat is het totaal van de resultaten behaald in Keulen – goed voor zo’n 90% van onze omzet –, Berlijn en Brussel. De internationale markt deed het zeker niet slecht, maar ook niet geweldig goed, al waren er uitstekende veilingen bij.”

Hoe ziet u die markt evolueren?

“Mocht de economie vertragen, dan verwacht iedereen dat de eerste helft van 2024 moeilijker zal zijn dan 2023. We merken ook dat de veilingmarkt steeds nauwer aanleunt bij de markt van de hedendaagse kunst, wat een probleem kan vormen voor de galeries. Soms, zoals in Londen en Parijs, vinden de verkopingen van hedendaagse kunst min of meer op hetzelfde moment plaats op beurzen en in veilingzalen. Toen ik zo’n vijftig jaar geleden in deze business begon, was er een groot verschil tussen deze twee markten. Wanneer nu bijvoorbeeld Art Cologne plaatsvindt, zijn er geen veilingen van hedendaagse kunst, maar er zit een pauze van slechts twee weken tussen, en hoe dan ook heeft iedereen nu toegang tot de catalogi.”

Hoe zou u de identiteit van Lempertz omschrijven?

“’Small is beautiful’. We werken een beetje als een privébank op een markt gedomineerd door de grote banken. Toch denk ik dat onze winst hoger ligt dan die van de grote veilinghuizen. Wat ik heb opgestoken van mijn geregelde contacten met de managers van Christie’s en Sotheby’s, is dat hun winst daalt. In Parijs, bijvoorbeeld, is de concurrentie bijzonder hevig en door de stijgende provisies verliezen ze steeds meer geld.